Käypä hoito -suositukset

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Tältä sivulta löydät linkit tähän mennessä valmistuneisiin suunterveyteen liittyviin suosituksiin.

Hammaslääketieteen Käypä hoito -suositukset ovat Lääkäriseura Duodecimin ja Hammaslääkäriseura Apollonian asettamien työryhmien laatimia. Suositusten potilasversioista löydät keskeiset asiat tiivistettynä ja selkokielellä.

Tutustu Käypä hoito -suosituksiin:

Hampaan juurihoito
Karieksen hallinta
Parodontiitti
Purentaelimistön toimintahäiriöt
Suusyöpä
Viisaudenhammas
Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet
Lyhentyneen hammaskaaren hoito
Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus